Geodetická kancelář Blažek - vyhotovení geometrických plánů, zaměření staveb Přeštice Přeštice

Palackého 460, 334 01 Přeštice Plzeňský kraj

 • Mobil: +420 736 127 923 - pan Blažek
 • IČO: 73440060

Popis činnosti

Jsme na trhu od roku 2004.

Naše služby:

  

 •     zaměření polohopisu a výškopisu – vyhotovení účelové mapy (podklady pro projekt)
 •     zaměření podélného a příčného profilu terénu (vodního toku, komunikace)
 •     zaměření skutečného provedení stavby
 •     zaměření průběhu inženýrských sítí
 •     vytyčení staveb
 •     vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku
 •     vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy (rozestavěné budovy) do katastru nemovitostí
 •     vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení změny obvodu budovy v katastru nemovitostí
 •     vyhotovení geometrického plánu pro doplnění pozemků dosud evidovaných v zjednodušené evidenci do katastru nemovitostí
 •     vyhotovení geometrického plánu pro opravu geometrického a polohového určení nemovitostí
 •     vyhotovení geometrického plánu pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 •     vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 •     vytyčení hranice pozemku v terénu včetně vyhotovení příslušné dokumentace (vytyčovací náčrt)

Odeslat poptávku nebo dotaz: Geodetická kancelář Blažek - vyhotovení geometrických plánů, zaměření staveb Přeštice Přeštice

Otevírací doba: Dle telefonické dohody.
Palackého 460, 334 01 Přeštice