Souhlas s užitím osobních údajů

Příloha číslo 2

 

Já,

jakožto uživatel internetových stánek s názvem Infoaktualne.cz a všechny podportály dostupné v síti internet na internetových stránkách www.infoaktualne.cz , www.karlovarskyinfo.cz , www.usteckyinfo.cz,www.plzenskyinfo.cz , www.stredoceskyinfo.cz , www.libereckyinfo.cz , www.prazskyinfo.cz , www.jihoceskyinfo.cz , www.hradeckyinfo.cz , www.pardubickyinfo.cz , www.vysocinainfo.cz , www.jihomoravskyinfo.cz , www.olomouckyinfo.cz , www.zlinskyinfo.cz , www.moravskoslezskyinfo.cz ,

 

tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako,,zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytovaných správci osobních údajů, kterým je odběratel inzerce Infoaktuale.cz. A uhrazením faktury nebo souhlasem tím souhlasí, aby osobní údaje byly pro správce zpracovány:

 

 

Správcem

Jakýmkoli zaměstnancem poskytovatele

Jakýmkoli smluvním partnerem poskytovatele

 

Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:

 

Zaslání obchodní nabídek poskytovatelem

Marketingové účely

Zařazení osobních údajů do firemní databáze

Zpřístupňování osobní údaje třetím osobám v katalogu firem

 

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a §21 zákona, a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně

Poskytovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

 

Poskytovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

 

Strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů

V písemné podobě

 

Tento souhlas je svobodný a vědomí projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

 

Souhlas je konkludentně poskytnut ověřením nebo užíváním webové inzerce výše popsané internetové aplikace.