MUDr. Vladimíra Kohoutová - HACCP Plzeň

náměstí Míru 2363/10, Jižní Předměstí 301 00 Plzeň Plzeňský kraj

  • Mobil: +420 724 266 033 - paní MUDr. Kohoutová
  • IČO: 49781286

Popis činnosti

 

Díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti výroby potravin a poskytování stravovacích služeb Vás úspěšně provedu nejen všemi úskalími přinášejícími zavádění systému HACCP do vaší výroby, ale zajistím pro Vás i řadu dalších služeb, jakými jsou :

  • provádění vnitřních (interních) auditů HACCP - jedná se o nezávislé hodnocení funkčnosti a spolehlivosti zavedeného systému
  • certifikace systému HACCP - své klienty připravím na certifikační audity v souladu s Metodickými pokyny MZe (věstník MZe č. 2/2010)
  • zastupování při zákaznických auditech - v případě potřeby Vás zastoupím při zákaznických auditech
  • školení - kde získáte důležité informace o zásadách správné výrobní a hygienické praxe podle platné národní i evropské legislativy
  • vypracování sanitačního a provozního řádu, které jsou nedílnou součást dokumentace k HACCP

 

Při své práci se plně řídím zákony a povinnými normami tak, abych posouvala své klienty správnou cestou k bezproblémové budoucnosti v oblasti gastronomie a hygieny při práci s potravinami.

 

Nabízené služby zahrnují i analýzu současné situace ve Vašem provozu, kdy je třeba zjistit, jaký je jeho aktuální stav a z čeho je možno vycházet.

 

Odeslat poptávku nebo dotaz: MUDr. Vladimíra Kohoutová - HACCP Plzeň

Otevírací doba: Dle potřeby
náměstí Míru 2363/10, Jižní Předměstí 301 00 Plzeň